Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

DEEL 2 – DO: Beweging krijg je door in beweging te komen

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

De ‘Do’ voor een agile-lean teamcoach betekent teams helpen stappen te zetten richting team- en procesvolwassenheid en dus richting continu verbeteren en zelforganisatie. Als agile-lean teamcoach help je teams op zoek te gaan naar manieren om in beweging te komen...

Bijlage: Beroepsprofiel agile-lean teamcoach

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

Een agile-lean teamcoach richt zich op het functioneren van teams vanuit een gezamenlijke doelstelling, namelijk het genereren van een maximale toegevoegde waarde voor de klant in werkprocessen en hierbij passende optimale onderlinge afstemming...

Ten geleide

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

Hoe gezonde organisaties van de eenentwintigste eeuw eruitzien, wordt steeds duidelijker. Dat zijn organisaties die het behalen van goede resultaten en hoge klantwaardering combineren met een groot aanpassingsvermogen en een stimulerende werkomgeving...

DEEL 3 – CHECK: Tempo houden vraagt om onthaasten

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

In veel organisaties ziet men het belang van leren en ontwikkelen, onderzoeken en experimenteren. Men roept dat fouten maken mag. Toch is de aandacht voor terugkijken en daarvan leren vaak beperkt...

DEEL I – PLAN: Navigeren vraagt om kennis van je instrumenten

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

Er is een agile motto dat stelt: inspelen op verandering is belangrijker dan het volgen van een plan. Dat geldt ook voor een agile-lean teamcoach. Die schrijft geen uitgebreide plannen, maar sluit met zijn aanpak aan bij de dynamiek van het team dat hij begeleidt...

DEEL 4 – ACT: Lenigheid is stollen en vloeibaar blijven tegelijk

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

De ‘Act-fase’ van de PDCA-cyclus wordt soms uitgelegd als het verwerken van de uitkomsten van de ‘Check-fase’. Als er afwijkingen zijn geconstateerd, worden er maatregelen genomen om de beoogde resultaten alsnog te bereiken...

18 Reflecteren als teamcompetentie

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

Reflecteren is net als evalueren terugblikken op wat er is gebeurd. Reflecteren richt zich echter op leren van ervaringen en niet zozeer op het de volgende keer beter doen. Dat wil overigens niet zeggen dat reflectie niet ook kan leiden tot acties. Sterker nog, dat is nadrukkelijk wel de bedoeling...

De adaptatieparadox – grootste uitdaging voor teammanagement en coaching; voorwoord van Rob van Tulder

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

We staan aan de vooravond van een ‘age of agility’. Agility kan daarbij vertaald worden als ‘aanpassingsvermogen’. Organisaties staan voor de uitdaging zich aan te passen aan een snel veranderende samenleving. Darwins ‘survival of the fittest’ (overleven van de meest aangepaste) krijgt een nieuwe lading...

17 Ontwikkelen van adaptatievermogen: leren leren

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

Adaptievermogen is het vermogen je opnieuw te verhouden tot een veranderende context. Voor teams betekent dat een intrinsieke behoefte zich te blijven ontwikkelen, blijvend en duurzaam te leren. Iets dat mede groeit vanuit lol krijgen in continu verbeteren....

19 Van verbeteren naar vernieuwen: innoverend leren

2018 | Aty Boers en Marijke Lingsma

De stap zetten van continu verbeteren naar fundamenteel vernieuwen, vraagt om innovatief denken, bestaande structuren loslaten en openstaan voor andere manieren van kijken. Zoeken naar nieuwe manieren van teamoverstijgend samenwerken...

Toon resultaten