Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

Corporate communicatie

Hoofdstuk 3: Hoe landt het in het organisatielandschap?

2005 | Thijs Homan

In het vorige hoofdstuk hebben we stilgestaan bij de manier waarop verandertrajecten kunnen worden ingedeeld: welke veranderkleur wordt er gekozen, gaan we ontwerpen of ontwikkelen, enzovoort? In wezen bevonden we ons daarbij in een soort ballonvaarderpositie. We zaten in de mand van de ballon, keken uit over de organisatie en dachten...

Hoofdstuk 4: Hoe veranderen organisaties dan?

2005 | Thijs Homan

In het vorige hoofdstuk hebben we uitgebreid stilgestaan bij het organisatielandschap waarin veranderingen moeten ‘landen’. Met behulp van de complexiteitstheorie is aangetoond dat veranderen in feite een spontaan, zelforganiserend proces is waarvan de uitkomsten van tevoren niet precies te voorspellen zijn. Organisaties veranderen dus vooral...

Hoofdstuk 6: Hoe kunnen we het dan wél netjes aanpakken?

2005 | Thijs Homan

In de vorige twee hoofdstukken ben ik nader ingegaan op de achtergronden van wat veranderen eigenlijk is en hoe je het verandermotortje opgestart kunt krijgen. In dit en de volgende hoofdstukken volgt een concrete vertaling van een en ander naar de praktijk. Ook hier ga ik uit van een initiërende rol van het management. Enerzijds om...

Hoofdstuk 1: Corporate communication: opkomst van een nieuw vakgebied

2010 | Cees B.M. van Riel

Werken in communicatie is voor veel jonge mensen een aanlokkelijke optie. De belangstelling voor het volgen van een opleiding in dit vakgebied neemt nog steeds toe. Het is ook een mooi vak. Het is echter geen gemakkelijk vak. De eisen die aan communicatiemanagers worden gesteld, worden steeds hoger. Investeringen in...

Hoofdstuk 3: Organisatie-identiteit tastbaar maken door te meten

2010 | Cees B.M. van Riel

Identiteit is minder eenvoudig te meten dan image of reputatie. Sommige auteurs vinden zelfs dat iedere organisatie zo uniek is, dat iedere poging om een algemeen (voor meer organisaties toepasbaar) meetinstrument te ontwikkelen, zinloos is. Persoonlijk geloof ik dat het wel degelijk mogelijk is identiteit met behulp van...

Hoofdstuk 5: Reputatie meten

2010 | Cees B.M. van Riel

Politici zijn zeer gevoelig voor het feit dat hun herverkiezing sterk afhankelijk is van de indruk die de kiezers op het laatste moment van hen hebben. Ze houden daarom het mogelijke stemgedrag van het publiek nauwlettend in de gaten door peilingen te laten uitvoeren. Figuur 5.1 bevat het resultaat van een peiling die enkele maanden voor de Tweede...

Hoofdstuk 6: De kracht van een sterk corporate merk

2010 | Cees B.M. van Riel

In de vorige hoofdstukken is ingegaan op de theoretische en meettechnische achtergronden van het vakgebied corporate communication. De lezer weet nu wat identiteit en reputatie is en ook hoe het gemeten kan worden. Nu komen meer praktische zaken aan bod. In dit zesde hoofdstuk wordt stilgestaan bij het onderwerp corporate branding. Het...

Hoofdstuk 7: Verhalen vertellen spreekt aan: hoe doe je dat?

2010 | Cees B.M. van Riel

In het vorige hoofdstuk is uitvoerig ingegaan op de keuzes die organisaties kunnen maken op het gebied van corporate branding. Hierbij lag het accent vooral op drie zaken: interne besluitvorming, externe toetsing en typologie van strategische keuzes op het gebied van corporate branding. Uiteindelijk zal een bedrijf echter de...

Hoofdstuk 9: Organisatie van de communicatiefunctie

2010 | Cees B.M. van Riel

Succes in corporate communication hangt voor een groot deel samen met de manier waarop de functie is ingebed in de organisatie. Er zijn vier principes waar managers rekening mee moeten houden bij het effectief organiseren van de communicatiefunctie en het communicatieproces in de organisatie. Principe 1: conform de bekende uitspraak van...

Hoofdstuk 10: Effectief communiceren met stakeholders

2010 | Cees B.M. van Riel

Iedere onderneming heeft in principe te maken met vijf opzichzelfstaande stakeholders. Dit is gebaseerd op het linkage-model van Grunig en Hunt (1984). Volgens deze Amerikaanse auteurs heeft ieder bedrijf te maken met enabling linkages: groepen waar men het sterkst van afhankelijk is aangezien zij kunnen beslissen over het al dan niet...

Toon resultaten