Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

Communiceren

Werk en loopbaan

1 Een lange leerweg

1986 | Jeroen Hendriksen

In dit hoofdstuk beschrijven we onze leerweg: van een zeer gestructureerde vorm van werken met intervisie naar een vrijere opvatting in relatie tot de ontwikkeling die onze intervisiegroep in de loop van de tijd heeft doorgemaakt. Tevens is het de beschrijving van een ontdekkingsreis: wat werkt en wat werkt niet bij intervisie? Waar liggen zwaartepunten? Hoe...

2 Een orientatie op intervisie

1986 | Jeroen Hendriksen

Wat is intervisie? Over intervisie als methode om werkproblemen systematisch aan te pakken is, zelfs anno 2007, nog maar weinig geschreven. Toch is intervisie in de loop der jaren een bekend begrip geworden. Mensen stellen zich bij het woord ‘intervisie’ iets voor: elkaar helpen bijvoorbeeld.

3 Themagecentreerde interactie als grondhouding voor intervisie

1986 | Jeroen Hendriksen

Het intervisieproces speelt zich af in de leergroep. De leergroep moet daartoe voldoende capaciteit in huis hebben, wil het leerproces zelfsturend en ervaringsgericht verlopen. Onderling vertrouwen, geloof in eigen kunnen en (h)erkenning van elkaars problemen zijn daarbij voorwaarden. Tevens zijn...

4 De incidentmethode

1986 | Harry Veendrick

Organisaties zijn voortdurend in beweging, met als gevolg snelle veranderingen en een grote mate van onzekerheid. Deze veranderingen en onzekerheden kun je als betrokkene van die organisatie over je heen laten komen. Dan heb je zelf hoegenaamd geen invloed op jouw bijdrage aan de organisatie en weet je te weinig over de effectiviteit...

7 De Balint-methode

1986 | Ineke Hamstra

Dr. Michael Balint, een Hongaarse arts en psychoanalyticus, heeft in de jaren vijftig een methode ontwikkeld waarbij een groep professionele werkers een probleem vanuit het veld bekijkt, zich inleeft in die situatie en mogelijke strategieën voor het handelen formuleert. Dit alles vooral gericht op het verkennen van het probleem en het...

8 De methode Raguse

1986 | Hanneke Elich

Het echtpaar Raguse (Betty Raguse-Stauffer en Hartmut Raguse) heeft in 1976 voor het eerst geprobeerd aspecten van de psychoanalyse met de themagecentreerde interactie te verbinden tot een supervisiemodel. In die tijd gaven zij seminars ‘Omgang met moeilijke kinderen’ voor ouders en medewerkers van kleuterscholen. Hierin zagen zij het...

9 Terugkerende thema's bij intervisie

1986 | Jeroen Hendriksen

In dit stuk willen we wat langer stilstaan bij een aantal specifieke verschijnselen die steeds weer optreden bij intervisie en het ontwikkelingsproces van een groep kunnen bemoeilijken als je er niet op bedacht bent. In de eerste plaats gaan we in op de relatie die bestaat tussen intervisie en – van binnenuit en van buitenaf komende – machtsverhoudingen. Macht en onmacht spelen een grote rol bij het bewerken van werkproblemen in de intervisiegroep...

1 Collegiale consultatie: achtergronden en mogelijkheden

2000 | Jeroen Hendriksen

Onder invloed van de toenemende aandacht voor de professionalisering van de beroepsuitoefening, zien we de laatste jaren een herleving van ‘collegiale consultatie’ nadat deze vorm van wederzijdse ondersteuning vooral in de jaren zeventig van de vorige eeuw populair was. Bedrijfsleven, gezondheidszorg,...

2 Netwerken, de toegevoegde waarde bij consultatie

2000 | Jeroen Hendriksen

Terug naar Caplan. Bij het ontwikkelen van zijn consultatiemethode vond hij het van essentieel belang dat de relaties tussen de verschillende medewerkers in een organisatie uitgebuit werden. Hij merkte immers dat het uiterst efficiënt was, wanneer bij problemen gericht advies gevraagd kon worden aan collega’s in...

3 Die ‘verschrikkelijk eenvoudige’ communicatie

2000 | Jeroen Hendriksen

Het instrument voor collegiale consultatie is het gesprek. Alles wat er gebeurt in een gesprek is te vangen onder het brede begrip ‘communicatie’. We communiceren iedere dag, het is vaak een belangrijk deel van ons werk en toch weten we allemaal in ons achterhoofd dat we fout op fout stapelen. We begrijpen de ander niet,...

Toon resultaten