Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

Strategievorming

Werk en loopbaan

1 Functie en taken van het management

2004 | André M. Nijssen

Een manager is ieder lid van een organisatie die beslissingen neemt die wezenlijk van invloed zijn op het vermogen van die organisatie tot het leveren van prestaties en het behalen van de doelstellingen. Dat geldt voor de leidinggevende van een researchlaboratorium, een verkooporganisatie, een ontwikkelingsafdeling, een ziekenhuis, een...

2 Organisaties zonder mensen

1997 | Ton Rijkers

Het bedrijf Staver Metalen Ramen bevindt zich in een crisis. Bij allerlei organisaties van verschillende aard en grootte zien we tegenwoordig ontwikkelingen die gelijke trekken vertonen. Laten we eens naar de achtergronden kijken en deze ontwikkelingen in een hanteerbaar kader plaatsen. In dit hoofdstuk bespreken we: de organisatie in beweging en de...

7 Samenwerken in teamverband

1997 | Ton Rijkers

Willen, kunnen en durven samenwerken in teamverband is een absolute voorwaarde voor het functioneren van zelfsturende teams. Informatie over processen die zich in groepen afspelen was aanvankelijk bestemd voor leidinggevenden. Nu is het noodzakelijke informatie voor elke medewerker die werkt in een zelfsturend team. Het gaat hier om aspecten die inzicht geven...

4 Persoonlijk leiderschap: begrensd of gefaciliteerd?

2009 | Helmi Tunnissen

Voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap is behalve de emotionele intelligentie de organisatiecontext van belang. Essentieel is dat afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie, persoonlijk leiderschap wordt geremd dan wel gefaciliteerd. Willem Wanrooij maakt onderscheid in de mate van volwassenheid van...

5 Coachen zonder bevoegdheden

2012 | Hilde Veraart-Maas

Coachen zonder bevoegdheden Inleiding In de voorgaande hoofdstukken heb ik het vooral gehad over de krachtenvelden waar leidinggevenden mee te maken hebben: tegengestelde eisen en belangen, kortetermijndenken, machtsverhoudingen, ongeschreven regels. Allemaal krachten waarin de leidinggevende zijn eigen keuzes maakt om zijn afdelingsresultaat te realiseren en zijn...

Introductie van de aanpak van het Management Moment van de Waarheid

2008 | Bruce Bodaken, Robert Fritz

Dit hoofdstuk gaat over een essentiële techniek die het Management Moment van de Waarheid (MMvdW) heet. Als managers deze techniek beheersen en toepassen, kunnen ze de productiecapaciteit tussen de 25 en 40 procent verhogen zonder dat de kosten ernstig toenemen. Het is een geweldige techniek. Dit zeggen we niet zomaar. Veel van...

11 Gebruik in een strategisch samenwerkingsverband

2008 | Bruce Bodaken, Robert Fritz

Een Management Moment van de Waarheid (MMvdW) kan gebruikt worden binnen de context van een strategisch samenwerkingsverband of een onderaannemerschap. Het proces is vaak complexer dan bij een individuele medewerker of een team. Er zijn meer ‘bewegende onderdelen’, meer betrokken partijen en meer onbekende variabelen. Een voorbeeld van zo’n proces vond plaats tussen twee...

15 Coachen van ethische dilemma’s

2007 | Maarten Kouwenhoven

Bij ‘ethiek’ vragen we ons af: Wat is goed om te doen? Maar goed voor wie? Goed voor mij, goed voor de ander, goed voor de maatschappij? Als ik kies voor datgene wat goed voor mij is, kan dat ten koste gaan van wat goed is voor de ander of voor de maatschappij. De ene waarde gaat dan ten koste van een andere waarde. We spreken van...

1 De code ontcijferen

2012 | John Beeson

Het is aan de orde van de dag in grote organisaties: het bericht komt dat iemand is gepromoveerd tot topmanager; een ander uit het bedrijf, of iemand van buiten, heeft de baan gekregen – en jij niet. Vanuit nieuwsgierigheid naar winnaars en verliezers draait de geruchtenmolen op volle toeren. Was het een kwestie van politiek, of zo’n bedenkelijk...

3 Criterium 1: Strategisch denken en handelen

2012 | John Beeson

Vaak vraag ik topmanagers om een definitie te geven van het leiderschap en de vaardigheden die ze zoeken in de managers in hun bedrijf. De bewoordingen verschillen, maar bijna altijd noemen ze twee cruciale vaardigheden: kandidaten moeten strategieën kunnen formuleren waarmee het bedrijf op de lange termijn kan slagen en ze moeten...

Toon resultaten