Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

Begroten/budgetteren

Werk en loopbaan

7 De wetenschappelijke waarde van situational judgment tests (SJT’s)

2008 | Filip Lievens, Eveline Schollaert

Sinds de ‘heruitvinding’ van SJT’s door Motowidlo et al. (1990) is in een aanzienlijk aantal studies de effectiviteit van SJT’s onderzocht. We kunnen bijgevolg de sterke en zwakke punten van SJT’s vrij goed in kaart brengen. Dat neemt niet weg dat het beschikbare onderzoek veel minder uitgebreid is dan onderzoek over bijvoorbeeld...

11 Het faciliteren van e-coachingstrajecten

2012 | Anne Ribbers , Alexander Waringa

Met de kennis van de toepassing van het Accelerated Behavioral Change-model (ABC-model) en de eCoachPro-methodiek en de benodigde techniek kan een basis gelegd worden voor de vormgeving en uitvoering van succesvolle e-coachingstrajecten. Naast deze instrumenten is er een groot aantal andere zaken dat goed geregeld moet worden om succesvol te zijn als e-coach...

16 Je huidige financiële situatie

2012 | Wouter Ter Reehorst

Voordat we beginnen met het opbouwen van vermogen, kijken we terug naar wat je tot nu toe hebt geleerd. We begonnen met de vraag ‘Wie ben jij?’ Je hebt voor jezelf een duidelijk beeld gekregen van wat jij leuk vindt, wat je passies zijn en waarmee jij succesvol wilt worden....

17 Werken aan je geld

2012 | Wouter Ter Reehorst

Door voor financiële bescherming te zorgen, kun je een crisis doorstaan en ben je voorbereid op allerlei ongewenste situaties. Het nadeel van financiële bescherming is echter dat als zich een een noodgeval voordoet, je het gereserveerde geld moet gebruiken. Je kunt een crisissituatie overbruggen, maar je bent een deel of wellicht je gehele vermogen kwijt...

Hoofdstuk 13: Lean en bezuinigen

2012 | Bert Teeuwen

Wat doe je met de intern geboekte tijdwinst van de verbeterteams? Concreet: stel dat een verbeterteam de verliezen uit een proces haalt, waardoor er in plaats van honderdvijftig minuten per aanvraag nog maar vijftig minuten nodig zijn: wat gaan de medewerkers doen in de vrijgekomen honderd minuten? Deze tijdwinst is pas echte winst als de...

Hoofdstuk 8: Managementplan

2010 | Ron Plattel

In het managementplan komen alle organisatorische aspecten van uw onderneming aan bod. Eerst stelt u de ondernemer(s) voor en beschrijft u de organisatiestructuur. Vervolgens noemt u de personeelssamenstelling en motiveert u uw keuze voor de geselecteerde ondernemingsvorm. U sluit het managementplan af met het vermelden van de noodzakelijke verzekeringsvormen en de externe...

Hoofdstuk 9: Organisatie van de communicatiefunctie

2010 | Cees B.M. van Riel

Succes in corporate communication hangt voor een groot deel samen met de manier waarop de functie is ingebed in de organisatie. Er zijn vier principes waar managers rekening mee moeten houden bij het effectief organiseren van de communicatiefunctie en het communicatieproces in de organisatie. Principe 1: conform de bekende uitspraak van...

Hoofdstuk 5: De contractbespreking

2010 | Peter Block

Er is een oude grap van David Steinberg over iemand die zijn eerste bezoek brengt aan de psychiater. Hij loopt de spreekkamer binnen en moet kiezen tussen twee stoelen om in te gaan zitten. Hij wendt zich naar de psychiater en vraagt: “In welke stoel moet ik gaan zitten?” De psychiater zegt: “Dat maakt niet uit.” De man gaat in een van de...

3 Coöperatie en belangenafweging

2009 | Gert van Dijk, Leo Klep

In dit hoofdstuk behandelen we in vogelvlucht de belangen en belangenafwegingen die in een coöperatie centraal staan. Eerst staan we stil bij de bijzondere relatie tussen een coöperatieve onderneming en haar leden-eigenaars. Te r inleiding schilderen we achtereenvolgens een beursgenoteerde onderneming en een (imaginaire) ‘beleggingscoöperatie’. En aan de hand daarvan zullen we zien welke drievoudige relatie een ‘gewone’ coöperatie met haar leden onderhoudt.

6 Maatregelen en actieplan

2010 | Ten Gevers en Wil Hendrickx

U heeft de mogelijke projectrisico’s onderkend en de belangrijkste geselecteerd. Nu wordt het tijd maatregelen te bedenken om deze te lijf te gaan. Wellicht heeft u als lezer daar al lang op zitten wachten. “Inzicht is goed, maar wat gaan we er nou aan doen?” De volgende stap is dan ook het bedenken van de beste aanpak om de risico’s te hanteren en ze in actieplannen onder te brengen...

Toon resultaten