Afkomstig uit
Sorteren op: Relevantie | Titel | Datum

Conflicten

Werk en loopbaan
Communicatie en social media

2 Gevoelens

2005 | Angèle Nederlof

Gevoelens zijn fundamenteel voor veranderingsprocessen. Je kunt heel lang over iets blijven praten en denken, maar pas als denken en voelen samenvallen, zal er een blijvende verandering kunnen plaatsvinden. Gevoelens zijn een belangrijke richtlijn in het leven. Ze kleuren hoe je situaties en anderen ervaart. Gevoelens worden gevormd in wisselwerking met je omgeving. Je denken,...

10 Een gestaltbenadering van supervisie in groepen

2005 | Ronald Wolbink

Een groep is een ideale plek waar supervisanten kunnen experimenteren, hun grenzen kunnen verkennen en kunnen leren meer gewaar te zijn. In het denken over het werken met groepen staan veiligheid, samenwerking, openheid en betrokkenheid centraal. Onderlinge spanningen en conflicten worden gezien als lastige en zo snel mogelijk op te...

11 Werken met stoelen

2005 | Ronald Wolbink

Een van de bekendste en meest gebruikte gestalttechnieken is de ‘lege stoel’. De supervisant uit zich tegen een lege stoel of zit afwisselend op twee stoelen, waartussen zich een dialoog afspeelt. De twee stoelen stellen verschillende delen van hemzelf voor, of de supervisant en iemand anders, waartussen een dialoog wordt gevoerd. De lege stoel Deze techniek...

14 Communicatie en feedback

2006 | Ton Rijkers

De praktijkopleider belt vanuit zijn bedrijf met de opleidingsadviseur van het kenniscentrum om een afspraak te maken voor een gesprek over de deelnemer. Op de achtergrond in het bedrijf is veel lawaai van machines. Ook de telefoonverbinding stoort. Praktijkbegeleider: ‘Het komt me het beste uit begin...

4 Wat maakt dat ik contact maak?

2007 | Harry van Veen

Als je jezelf wilt ontwikkelen, zijn drie vragen zeer belangrijk. Waar wil je naar toe? Misschien weet je dat al, althans je huidige doel. Misschien ben je zoekende. Misschien weet je het niet en heb je ook niet die behoefte. Hoe wil je er komen? Misschien wil je trucjes leren om anderen te beïnvloeden. Misschien wil je inzicht krijgen in de...

5 Problemen oplossen en ideeën bedenken

2012 | Wouter Ter Reehorst

Wat is een ‘probleem’? We zijn geneigd aan problemen te denken als dingen die we liever negeren, uit de weg gaan of gewoon niet willen hebben. Of we denken: ‘Als ik meer geld had, dan zou ik geen problemen meer hebben’ of ‘Als ik de juiste persoon zou vinden om mee samen te leven, dan zouden al mijn problemen zijn opgelost'...

5 Tussen twee vuren

2010 | Hilde Veraart-Maas

Een rolconflict kan veel stress geven: je bent loyaal aan twee partijen, en binnen die twee loyaliteiten moet je voor de een of de ander kiezen. Soms is dat een bijna onmogelijke keuze. Stel, je hebt een drukke baan waarin je veel van jezelf kwijt kunt. Maar je wilt ook samen met je partner en gezin zijn, een actief sociaal leven leiden, ...

7 Dreigend conflict

2010 | Hilde Veraart-Maas

Dreigend conflict ‘Wil je gelijk of wil je geluk?’(Mandy Evans, 2005) Deze situatie laat zien hoe snel een conflict kan ontstaan, in dit geval tussen een docent Ger en zijn directeur Ingrid, omdat de docent vasthoudt aan zijn lesmethode. Deze situatie laat zien hoe communicatiepatronen elkaar versterken, vooral hoe de directeur zich door de vasthoudendheid van haar docent laat...

4 Persoonlijk leiderschap: begrensd of gefaciliteerd?

2009 | Helmi Tunnissen

Voor de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap is behalve de emotionele intelligentie de organisatiecontext van belang. Essentieel is dat afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie, persoonlijk leiderschap wordt geremd dan wel gefaciliteerd. Willem Wanrooij maakt onderscheid in de mate van volwassenheid van...

4 Oplossingsgerichte teambegeleiding

2010 | Gwenda Schlundt Bodien

Werken met een groep of team is aan de ene kant complexer dan werken met een individu, omdat in het eerste geval verschillende interactietypen tegelijkertijd plaatsvinden. Aan de andere kant is werken met een groep of team gemakkelijker dan werken met een individu. Want waar het ene teamlid nog niet ziet hoe hij constructief kan bijdragen, weet...

Toon resultaten