Kilian Bennebroek Gravenhorst

Dr. Kilian Bennebroek Gravenhorst is oprichter van PlusPulse en docent bij onder andere Sioo. Hij is gespecialiseerd in verandermanagement en gefascineerd door de vraag hoe leiders hun veranderambities realiseren. Als adviseur helpt hij maatschappelijke organisaties en bedrijven bij het bereiken van hun strategische doelstellingen. Als docent richt hij zich op het veranderkundig handelen van professionals die hun organisatie willen versterken. Kilian doet onderzoek naar complexe veranderingen en hij publiceert over het vak. 

 

Naast zijn advieswerk, leertrajecten en publiceren is hij lid van de Raad van Toezicht van Spirit, jeugd- en opvoedhulp. Zijn grote fascinatie is om veranderambities in organisaties echt werkend te krijgen. Belangrijke inspiratiebronnen voor Kilian zijn vakliteratuur en de collega's waar hij mee samenwerkt. Hij geniet van hun gedrevenheid en van de meerwaarde die je in duo’s of als team voor de klant kunt hebben. Overigens vindt hij die meerwaarde ook in de samenwerking met klanten.

 

Buiten het vak geven musea, film en reizen hem nieuwe ideeën en energie. Film is voor hem een geduchte concurrent van de wetenschap, niet alleen om het leven te verbeelden, maar ook om het te begrijpen. 'We wonen op een van de mooiste plekken op de wereld, hoe kan het dan toch dat we zo onverdraagzaam aan het worden zijn? Dat is een paradox die we niet kunnen oplossen, maar moeten we verdragen.'