Thijs Homan

Prof. dr. Thijs H. Homan is hoogleraar Change and Implementation bij de Open Universiteit Nederland. Daarnaast is hij zelfstandig organisatieadviseur en opleider op het gebied van organisatieverandering.

 

Eerder schreef hij Organisatiedynamica, Het Et-ceterarpincipe en recent In control.

 

Lees de inspiratie van Thijs Homan

  • Chaos - de derde wetenschappelijke revolutie, James Gleick
  • Zelforganisatie en leiderschap - een uitdagende paradox!, Nol Groot
  • Handreiking voor agendabepaling bij duurzaam ondernemen, Rob Wetzels

 

Thijs Homan haalt zijn inspiratie uit het onder-zoeken: verder kijken dan de mooie buitenkant over hoe dingen georganiseerd en veranderd moeten worden in organisaties. Juist onderzoek doen naar de 'binnenkant' van organisatie- en veranderprocessen. Niet over hoe het moet. Maar vooral over hoe het echt gaat. Daarbij put hij graag uit inzichten, concepten en redeneerwijzen uit hele andere wetenschapsgebieden dan de klassieke Organisatiekunde en Veranderkunde. Denk hierbij aan de complexiteitswetenschappen, meteorologie, archeologische antropologie, social network analysis, revolutietheorie en theorievorming over sociale bewegingen. Vakinhoudelijk wordt Homan voornamelijk geinspireerd door het gedachtegoed van Ralph Stacey (et.al): de complex responsive process-benadering. Ook het radicaal interactionisme en de CMS (Critical Management Studies) spreken Homan zeer aan.