13-5-2019

Hoofdstuk 1

Een kwestie van leven of dood

Ze vertelden me dat mijn dochter stervende was.

Ik had op dat moment geen idee dat dit afschuwelijke nieuws tot een ontdekking zou leiden die onze kijk op innovatie volledig op zijn kop zou zetten: wat de aanjager van innovatie is, hoe het gebeurt, hoe we het kunnen voorspellen en zelfs hoe we het kunnen realiseren.

Innovaties op technologisch gebied gaan steeds sneller en zullen onze wereld ingrijpend veranderen. Dit boek gaat over de vraag hoe we de kracht van innovatie kunnen inzetten om ons leven te verbeteren, bedrijven te laten floreren en de volgende veranderingsgolf te voorspellen.

In het boek leg ik uit hoe je de kracht achter exponentiële trends kunt zien en gebruiken. Bedrijven die afstemmen op deze kracht, gedragen zich op een bepaalde manier en ontwikkelen zich met exponentiële snelheid, en het is een kracht waar ook jij gebruik van kunt maken.

Van bedrijfsleven tot overheid, van geneeskunde tot computernetwerken, van persoonlijke intelligentie tot kunstmatige intelligentie, alles wat we vandaag de dag denken te weten, zal nog tijdens ons leven ingrijpend veranderen.

Ga met me mee op deze reis die een aantal opmerkelijke parallellen blootlegt tussen natuur en technologie.

Disruptieve innovatie is altijd onderdeel geweest van de menselijke ontwikkeling. We weten dat het de kern van evolutie vormt in de natuur. In dit boek laat ik zien dat natuur en technologie in termen van evolutie veel dichter bij elkaar liggen dan je zou denken. Verbazingwekkend dicht bij elkaar zelfs.

Een gezond menselijk lichaam is een sociale, coherente gemeenschap van meer dan tien biljoen cellen die naadloos samenwerken. Maar wat heeft dat met technologie te maken? Misschien meer dan je denkt …

We kunnen veel leren van de cellen in ons lichaam: hoe ze met elkaar communiceren, hoe ze zich organiseren en hoe ze complexe problemen oplossen door samen te werken in sociale, coherente en efficiënte gemeenschappen. Er is niets willekeurigs aan de oplossingen die worden voortgebracht door organisch leven, en als je goed kijkt zie je dat deze systemen helpen de exponentiële trends te verklaren die je overal in onze kunstmatige wereld ziet. De natuur leert ons bovendien hoe we technologie menselijker kunnen maken – een concept dat ik humanification heb genoemd.

Humanification werpt licht op jouw toekomst, de toekomst van het bedrijfsleven en die van ons collectieve potentieel, en dat is een toekomst die niet zo onvoorspelbaar is als je misschien denkt. De natuur biedt ons voorspellende krachten, als we weten waar we naar aanwijzingen moeten zoeken. De uitdagingen waar gezinnen, ondernemers, werknemers, leiders in het bedrijfsleven, onze gemeenschap en zelfs beleidsmakers en overheden momenteel mee te maken hebben, kunnen worden verklaard en opgelost als we de principes van humanification begrijpen.

De natuurlijke patronen van alles wat leeft en de technologische ontwikkelingen waar we allemaal mee te maken krijgen, kunnen goed worden verklaard. We hebben het vermogen om ons persoonlijke welzijn, onze bedrijven, onze gemeenschappen en zelfs het milieu vanuit dit nieuwe inzicht te transformeren.

In dit boek gaan we samen kijken naar deze van oudsher verborgen patronen die de wereld vorm geven, zodat we daar gebruik van kunnen maken en niet zo bang hoeven te zijn voor de toekomst.

Er zijn echt opmerkelijke parallellen tussen biologie en kunstmatige technologie, parallellen die ons leven nu al hebben veranderd, en er staat ons nog veel meer te wachten.

De sturende krachten achter het wonder van het organische leven zijn gecodeerde patronen die ook het internet, Facebook, Uber en allerlei andere ‘verrassende innovaties’ hadden kunnen voorspellen die de wereld stormenderhand hebben veroverd. Dit boek biedt je inzichten om onze snel veranderende wereld te begrijpen, inzichten die je kunt gebruiken om jezelf, je gezin, je bedrijf en de gemeenschap te helpen zich aan te passen en in de nieuwe situatie te gedijen.

Disruptieve innovatie is niet langer de uitzondering – het is de nieuwe norm, en het tempo waarin veranderingen plaatsvinden, wordt flink opgevoerd.

Vergis je niet, het zijn grote veranderingen die ons nog te wachten staan. De golven waarin ze op ons afkomen, zwellen aan. De meeste zie je nog niet, maar ze zijn er wel … en sommige zijn ware tsunami’s.

Deze monstergolven zullen hoogstwaarschijnlijk dingen wegvagen waaraan je gehecht bent, maar ze zijn evengoed in staat ons te helpen wat verloren gaat te vervangen door iets veel beters.

Ik ben van mening dat de natuur ons laat zien dat overheden minder machtig zullen worden, dat collectieve intentie en intelligentie onstuitbaar zijn, en dat sectoren en bedrijven van de toekomst er straks heel anders uitzien. De wereld van het werken zal onherkenbaar veranderen en als je er klaar voor bent, kan de natuur jou en de mensen om wie je geeft, helpen om in die wereld te gedijen, als je er maar voor openstaat en voorbereid bent op wat er gaat komen.

Deze ontwikkeling vindt op dit moment plaats in je huis, je bedrijf en je baan. Ze verandert de manier waarop we winkelen, eten, communiceren, hoe we ons van energie voorzien en hoe we contact maken met de buitenwereld.

Dit is je kans om te leren inschatten waar de volgende grote golf vandaan komt en waar die je mee naartoe neemt.

Humanification is meer dan zomaar een idee; het is een nieuw soort inzicht dat ons helpt te begrijpen waardoor technologie wordt aangedreven, wat een nieuwe, meer samenwerkingsgerichte maatschappij voor ons in petto heeft, en hoe we in de toekomst zaken zullen doen. Je zult ontdekken waarom de kern van het leven in feite informatie is. Je zult een nieuw perspectief krijgen op technologie, hoe we er allemaal mee omgaan, en waar het naartoe gaat.

We kijken eerst naar de parallellen tussen onze eigen biologie en de technologie van de eenentwintigste eeuw en proberen die te begrijpen. We onderzoeken de zeven golven van ontwikkeling en leggen de verbazingwekkende patronen bloot die vrijwel perfect om te zetten zijn naar de technologie die in je zak zit of die je huis van energie voorziet.

Je zult zien hoezeer technologie alles gaat veranderen en hoe snel die veranderingen zullen plaatsvinden. Je zult ontdekken hoe kunstmatige intelligentie (ai) nu al allerlei aspecten van ons leven aanstuurt, en wat de volgende stap zal zijn.

De volgende golf stuurt al een aantal baanbrekende bedrijven aan die de manier waarop we leven en werken voor altijd hebben veranderd. Probeer maar eens terug te denken aan de tijd vóór Google, Amazon of SATNAV. Hoewel je je dat nauwelijks kunt voorstellen, is het nog niet zo lang geleden. Veel van deze veranderingen in ons dagelijks leven hebben in een tijdsbestek van maanden of amper een paar jaar plaatsgevonden, en niet in de loop van decennia of eeuwen.

We kijken naar voorbeelden van hoe we de opkomst van Google, Uber en vele andere bedrijven hadden kunnen voorspellen als we er vanuit het perspectief van humanification naar hadden gekeken. Maar dat hebben we niet gedaan en hun komst leek vrijwel iedereen te verbazen. Er breekt een nieuw tijdperk aan, in rap tempo, en hoe menselijker onze technologie wordt, hoe sneller die veranderingen in onze bedrijven en ons dagelijks leven zullen plaatsvinden.

Dus laten we bij het begin beginnen. Bij hoe één klein meisje op de rand van de dood de katalysator werd voor een nieuwe voorspellende kracht voor onze toekomst.

 

Er zijn geen bijlagen beschikbaar bij dit hoofdstuk

Log in om een recensie te schrijven

Er zijn nog geen recensies geplaatst